Használati feltételek

Üdvözöljük a 888-hu.top weboldalon. Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi Felhasználási Feltételeket, mielőtt használná weboldalunkat.

Azáltal, hogy hozzáfér vagy használja weboldalunkat, elfogadja és kötelező érvényűnek tekinti ezeket a Felhasználási Feltételeket, valamint az adatvédelmi nyilatkozatunkat. Ha nem ért egyet ezekkel a feltételekkel vagy átlépi ezeket a határozatlan időre szóló szerződéseket, kérjük, ne használja weboldalunkat.

Számla Létrehozása

A weboldalunk regisztrációt kínál, hogy létrehozhasson egy fiókot és hozzáférjen bizonyos funkciókhoz vagy anyagokhoz. Az ön felelőssége, hogy biztosítsa a regisztrációs adatok valóságtartalmát és pontosságát, valamint a fiók adatainak biztonságát. Az ön által megadott információkra támaszkodva fenntartjuk a jogot annak eldöntésére, hogy megtagadjuk a regisztrációt vagy letiltsuk a fiókját.

Ön vállalja, hogy csak személyes használatra szánt tartalmakat helyez el a weboldalon, és nem közvetítheti azokat harmadik fél számára. Továbbá, Ön felelősséggel tartozik a fiókjához tartozó összes tevékenységért, és elkötelezi magát, hogy értesít minket az illetéktelen hozzáférések vagy biztonsági problémák esetén.

Szellemi Tulajdon

Az ön által beküldött tartalmak maradnak a saját tulajdonában vagy a jogos tulajdonosok engedélyével rendelkező harmadik felek tulajdonában. Azonban a weboldalra történő feltöltésével automatikusan licenceket ad át nekünk és más felhasználóknak arra, hogy használhassuk, reprodukálhassuk, módosíthassuk, adaptálhassuk, közzétehessük és terjeszthessük azokat.

  • Az ön által beküldött tartalmak nem sértik meg jogokat, beleértve a szellemi tulajdont, a szerzői jogokat, a védjegyeket vagy a magánélethez fűződő jogokat.
  • Az ön által beküldött tartalmak nem tartalmaznak trágár, fenyegető, obszcén vagy rágalmazó anyagokat.
  • Az ön által beküldött tartalmak nem tartalmaznak vírust, rosszindulatú kódot vagy más olyan elemeket, amelyek potenciálisan károsíthatják a weboldalt, a felhasználókat vagy a harmadik felek számítástechnikai rendszereit.

Felelősség Korlátozása

A weboldalunkat 'ahogy van' alapon biztosítjuk, és nem vállalunk semmilyen kifejezett vagy túlzottan politikai garanciát az elérhető anyagokkal vagy a weboldalunkkal kapcsolatban. Semmilyen körülmények között semmilyen kártérítés nem követelhető tőlünk és/vagy a weboldalunktól.

  • Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely az Ön vagy bármely harmadik fél számára felmerülhet a weboldal használatából adódóan.
  • Nem vállalunk felelősséget semmilyen károsodásért vagy adatvesztésért, amely az Ön számítógépének rendszerében, szoftverében vagy hardverében előfordulhat a weboldalunk használatából vagy a letöltött anyagokból eredően.
  • Nem garantáljuk a weboldalunkhoz való hozzáférés folytonosságát és hibamentességét, valamint nem vállalunk felelősséget semmilyen technikai hibaért vagy zavaráért, amely befolyásolhatja a weboldalunk használatát.